Våra tjänster

Vi har mångårig erfarenhet av ledarskap, projektledning och hållbarhetsarbete från olika branscher och organisationer. Vi har bland annat tagit fram projektansökningar och genomfört och eller deltagit i projekt, både privata, offentliga, nationella och internationella.

Kopplingen ekonomi/resultat har varit centralt i många av de projekt som vi genomfört och eller deltagit i.

Projektledning

Vi har erfarenhet av projektledning på olika nivåer allt ifrån mindre företagsinterna projekt till internationella EU-projekt. Vi har även erfarenhet från uppföljningsrevision av internationellt EU-projekt.

Avfallshantering

Vi har mångårig erfarenhet av avfallsfrågor. En av våra anställda har varit ansvarig för avfallsfrågor i en Stockholmskommun. Förutom kunskap om den politiska processen har vi även djup kunskap om de ekonomiska delarna i en kommuns avfallshantering, såsom avfallstaxor, etablering av ÅVC och avfallshantering i stadbyggnadsprojekt.

Miljöledningssystem

Vi har byggt flera miljöledningssystem, både enligt ISO 14001 och EMAS och har också varit driftsansvariga för EMAS-system.

Miljömärkningar

Vi har erfarenhet från arbete med flera olika miljömärkningar, främst inom turismsektorn. Se www.greenkey.se och www.blaflagg.org.